Nové Město na Moravě - rozpočet 2.ZŠ

Rozpočet 2018

Výnosy

schválený rozpočet 8 736 700 Kč
Upravený rozpočet 36 447 925 Kč
Skutečnost 12 464 444 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.04.2018

Náklady

8 736 700 Kč schválený rozpočet
36 447 925 Kč Upravený rozpočet
12 148 563 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 282 705 Kč
2011: 283 397 Kč
2010: 102 033 Kč
2009: 0 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
36 447 925 Kč
hlavní činnost: 35 864 925 Kč
doplňková činnost: 583 000 Kč
Stav ke dni 19.04.2018
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
36 447 925 Kč
hlavní činnost: 35 893 925 Kč
doplňková činnost: 554 000 Kč
Skutečné výnosy:
12 464 444 Kč (ke dni 30.04.2018)
Aktuální hospodaření:
315 881 Kč
Skutečné náklady:
12 148 563 Kč (ke dni 30.04.2018)