Nové Město na Moravě - rozpočet 2.ZŠ

Rozpočet 2020

Výnosy

schválený rozpočet 9 086 000 Kč
Upravený rozpočet 42 469 994 Kč
Skutečnost 21 473 456 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.06.2020

Náklady

9 086 000 Kč schválený rozpočet
42 469 994 Kč Upravený rozpočet
19 251 943 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 282 705 Kč
2011: 283 397 Kč
2010: 102 033 Kč
2009: 0 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
42 469 994 Kč
hlavní činnost: 41 889 994 Kč
doplňková činnost: 580 000 Kč
Stav ke dni 30.06.2020
Provozní bilance:
-137 800 Kč
Upravený rozpočet - náklady
42 469 994 Kč
hlavní činnost: 41 930 994 Kč
doplňková činnost: 539 000 Kč
Skutečné výnosy:
21 473 456 Kč (ke dni 30.06.2020)
Aktuální hospodaření:
2 221 513 Kč
Skutečné náklady:
19 251 943 Kč (ke dni 30.06.2020)