Nové Město na Moravě - rozpočet 2.ZŠ

Rozpočet 2018

Výnosy

schválený rozpočet 8 736 700 Kč
Upravený rozpočet 36 480 060 Kč
Skutečnost 18 910 231 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.06.2018

Náklady

8 736 700 Kč schválený rozpočet
36 480 060 Kč Upravený rozpočet
18 186 761 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 282 705 Kč
2011: 283 397 Kč
2010: 102 033 Kč
2009: 0 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
36 480 060 Kč
hlavní činnost: 35 897 060 Kč
doplňková činnost: 583 000 Kč
Stav ke dni 26.06.2018
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
36 480 060 Kč
hlavní činnost: 35 926 060 Kč
doplňková činnost: 554 000 Kč
Skutečné výnosy:
18 910 231 Kč (ke dni 30.06.2018)
Aktuální hospodaření:
723 469 Kč
Skutečné náklady:
18 186 761 Kč (ke dni 30.06.2018)