Nové Město na Moravě - rozpočet 2.ZŠ

Rozpočet 2018

Výnosy

schválený rozpočet 8 736 700 Kč
Upravený rozpočet 36 692 452 Kč
Skutečnost 27 761 720 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.09.2018

Náklady

8 736 700 Kč schválený rozpočet
36 692 452 Kč Upravený rozpočet
26 813 332 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 282 705 Kč
2011: 283 397 Kč
2010: 102 033 Kč
2009: 0 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
36 692 452 Kč
hlavní činnost: 36 109 452 Kč
doplňková činnost: 583 000 Kč
Stav ke dni 26.09.2018
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
36 692 452 Kč
hlavní činnost: 36 138 452 Kč
doplňková činnost: 554 000 Kč
Skutečné výnosy:
27 761 720 Kč (ke dni 30.09.2018)
Aktuální hospodaření:
948 388 Kč
Skutečné náklady:
26 813 332 Kč (ke dni 30.09.2018)