Nové Město na Moravě - rozpočet 2.ZŠ

Rozpočet 2018

Výnosy

schválený rozpočet 8 736 700 Kč
Upravený rozpočet 8 736 700 Kč
Skutečnost 9 237 722 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 28.02.2018

Náklady

8 736 700 Kč schválený rozpočet
8 736 700 Kč Upravený rozpočet
8 709 856 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 282 705 Kč
2011: 283 397 Kč
2010: 102 033 Kč
2009: 0 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
8 736 700 Kč
hlavní činnost: 8 153 700 Kč
doplňková činnost: 583 000 Kč
Stav ke dni 23.01.2018
Provozní bilance:
0 Kč
Upravený rozpočet - náklady
8 736 700 Kč
hlavní činnost: 8 182 700 Kč
doplňková činnost: 554 000 Kč
Skutečné výnosy:
9 237 722 Kč (ke dni 28.02.2018)
Aktuální hospodaření:
527 866 Kč
Skutečné náklady:
8 709 856 Kč (ke dni 28.02.2018)